Hokejs ir mūsu lepnums

Darbi kuri runā paši par sevi

Lipmans Kirovs

 

Kvēps Jānis

 

Irbe Artūrs

 

Vītoliņu Dinastija

 

Žoltoks Sergejs

 

Rēdlihu Ģimene

 

Skrastiņš Kārlis

 

Līdzjutēji

 

Jurzinovs Vladimirs

 

Ozoliņš Sandis

 

Balderis Helmuts

 

Tihonovs Viktors

 

Lipmans Kirovs

 

Kvēps Jānis

 

Irbe Artūrs

 

Vītoliņu Dinastija

 

Žoltoks Sergejs

 

Rēdlihu Ģimene

 

Skrastiņš Kārlis

 

Līdzjutēji

 

Jurzinovs Vladimirs

 

Ozoliņš Sandis

 

Balderis Helmuts

 

Tihonovs Viktors

 

Lipmans Kirovs

 

Kvēps Jānis

 

Irbe Artūrs

 

Vītoliņu Dinastija

 

Žoltoks Sergejs

 

Rēdlihu Ģimene

 

Skrastiņš Kārlis

 

Līdzjutēji

 

Jurzinovs Vladimirs

 

Ozoliņš Sandis

 

Balderis Helmuts

 

Tihonovs Viktors

 
 
 
 
 
 
 

Slidotapmācības kursa nodarbības

Slidotapmācības kursa nodarbības

Sastādītāja:
LSPA profesore, trenere slidošanā
Agita Ābele

Nodarbību kursa mērķis – sekmēt bērnu vispusīgu personības attīstību un aktīva dzīvesveida kompetences, pilnveidojot slidošanas iemaņas un prasmes.

1.Nodarbība.
Nodarbības ilgums – 45 minūtes.
Uzdevumi:

 1. Iepazīstināt bērnus ar kustību īpatnībām uz ledus;
 2. Mācīt kritiena izpildi uz ledus un patstāvīgu piecelšanos;
 3. Attīstīt veiklību, pilnveidot līdzsvara izjūtu uz ledus.

Nodarbības saturs:

 1. Pietupieni uz vietas, saglabājot līdzsvaru uz abām slidām;
 2. Kritiens uz sāniem no pietupiena un patstāvīga piecelšanās uz vietas ar atbalstu uz celi un rokām;
 3. Līdzsvara noturēšana stājā uz vienas kājas un soļojot uz vietas;
 4. Divatbalsta slīdējums uz priekšu pēc dažu soļu veikšanas;
 5. Divatbalsta slīdējums uz priekšu, mainot attālumu starp kājām - plati un kopā („lukturītis”);
 6. Slīdējums uz priekšu uz vienas kājas ar atspērienu no vietas vai gaitā („stārķītis”);
 7. Divatbalsta slīdējums atpakaļ (ar muguru) pēc atgrūdiena ar rokām no laukuma apmales;
 8. Divatbalsta slīdējums ar pietupienu atpakaļ pēc atgrūdiena ar rokām no laukuma apmales;
 9. Rotaļas ar nodarbībā apgūto elementu iekļaušanu.

 

2. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt slīdējumu uz priekšu uz vienas kājas un bremzēšanu;
 2. Turpināt mācīt kritiena izpildi uz ledus no vietas un gaitā;
 3. Pilnveidot pietupienu uz priekšu un elementus „lukturītis”, „stārķītis”;
 4. Attīstīt līdzsvara izjūtu slīdējumā atpakaļ uz ledus.

Nodarbības saturs:

 1. Dažāda dziļuma pietupieni uz vietas un gaitā;
 2. Kritiens uz ledus no pietupiena uz vietas un slīdējuma uz priekšu ar sekojošu patstāvīgu piecelšanos;
 3. Slīdējums uz labās kājas, atsperoties ar kreiso kāju un otrādi;
 4. Pārmaiņus slīdējums uz priekšu secīgi atsperoties ar labo un kreiso kāju;
 5. Bremzēšanas kāju darbību imitēšana uz vietas;
 6. Bremzēšanas izpilde slīdējumā uz priekšu ar dažādu ātrumu;
 7. Slīdējums atpakaļ pēc atgrūdiena ar rokām no laukuma apmales:
  1. uz abām kājām,
  2. puspietupienā,
  3.   mainot attālumu starp kājām - plati un kopā,
  4. d.uz labās kājas,
  5. uz kreisās kājas;
 8. Slīdējums atpakaļ, uzsākot kustību no vietas;
 9. Stafete ar pietupieniem un elementiem - „lukturītis”, „stārķītis”.

 

3. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt izklupienu slīdējumā uz priekšu un uz sāniem;
 2. Atkārtot bremzēšanu slīdējumā uz priekšu;
 3. Pilnveidot slīdējumu uz vienas kājas;
 4. Attīstīt veiklību.

Nodarbības saturs:

 1. Slīdējums uz priekšu lēnā un vidējā tempā (3-4 apļi);
 2. Dažāda dziļuma pietupieni slīdējumā uz priekšu; pietupieni ar svara pārnešanu no labās kājas uz kreiso;
 3. Vingrinājumi „kritiens uz sāniem”, „lukturītis”, „stārķītis”;
 4. Vingrinājumi „lukturītis” un „stārķītis” slīdējumā atpakaļ;
 5. Izklupienu (uz priekšu un uz sāniem) imitācija uz vietas;
 6. Izklupieni uz priekšu lēnā slīdējumā ar svara pārnesi un roku palīdzību, atbalstoties uz labās vai kreisās kājas (atbalsta kāja uz slidas) ceļa;
 7. Izklupieni uz sāniem slīdējumā uz priekšu;
 8. Bremzēšana ar slidas sāniem gaitā uz priekšu no dažāda ātruma ieskrējieniem;
 9. Rotaļa „Kurš tālāk?” ar slīdējumu uz vienas kājas un pietupieniem pēc ieskrējiena (vēlams vismaz 3 - 5 metrus garš attālums).

 

4. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pārmaiņus lokveida slīdējumu uz priekšu uz abām kājām „čūska” un „virāža”;
 2. Turpināt mācīt slīdējumu atpakaļ.
 3. Atkārtot izklupienu slīdējumā uz priekšu un uz sāniem;
 4. Pilnveidot bremzēšanu slīdējumā uz priekšu.

Nodarbības saturs:

 1. Slīdējums uz priekšu vidējā tempā (3-4 apļi);
 2. Dažāda dziļuma pietupieni slīdējumā uz priekšu un atpakaļ;
 3. Izklupieni uz priekšu un uz sāniem;
 4. Ritmiska kāju pagriešana pa labi un pa kreisi saskaņoti ar nelielu ieliekšanos ceļos (uz vietas);
 5. Puspietupiens ar slidu pagriešanu pa labi un pa kreisi slīdējumā uz priekšu - „čūska”;
 6. Izklupiens pa labi pēc ieskrējiena, apbraucot šķērsli uz ledus („virāža”). Tas pats uz otru pusi;
 7. Slīdējums atpakaļ, uzsākot kustību no vietas un to turpinot:
  1. uz abām kājām,
  2. puspietupienā,
  3.   mainot attālumu starp kājām - plati un kopā,
  4. d.uz labās kājas, uz kreisās kājas;
 8. Patstāvīgs slīdējums atpakaļ vienu vai divas minūtes bez apstāšanās;
 9. Stafete ar pietupieniem un bremzēšanu ar slidas sāniem gaitā uz priekšu.

 

5. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt loku slīdējumu uz vienas kājas pa labi un pa kreisi;
 2. Atkārtot elementus „čūska „un „virāža”;
 3. Pilnveidot slīdējumu atpakaļ;
 4. Attīstīt kāju spēku.

Nodarbības saturs:

 1. Slīdējums uz priekšu vidējā tempā (3-4 apļi);
 2. „Stārķītis” slīdējumā uz priekšu;
 3. Puspietupiens ar slidu pagriešanu pa labi un pa kreisi slīdējumā uz priekšu - „čūska”;
 4. Slidu pagriešanu pa labi un pa kreisi slīdējumā uz priekšu uz vienas kājas - „čūska” uz labās vai kreisās kājas;
 5. „Virāža” no ieskrējiena uz priekšu pa labi un pa kreisi, apbraucot šķērsli uz ledus;
 6. „Stārķītis” slīdējumā uz priekšu pa loku pa labi un pa kreisi;
 7. Pārmaiņus slīdējums uz vienas kājas pa mazu apli pa labi un pa kreisi – astotnieki;
 8. Slīdējums atpakaļ pārmaiņus atsperoties ar labo un kreiso kāju;
 9. Elementu „pietupiens”, „lukturītis” un „stārķītis” izpilde slīdējumā atpakaļ;
 10. Stafete ar dziļiem pietupieniem, to izpildē paslīdot zem latiņas (apmēram 70 un 60 cm augstumā) un 10 pietupienu izpildi uz vietas, aizslīdot līdz iezīmētam aplim.

 

6. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt atspērienus slīdējumā atpakaļ pa loku;
 2. Atkārtot loku slīdējumu uz vienas kājas;
 3. Pilnveidot elementus „čūska „un „virāža”;
 4. Attīstīt kāju veiklību.

Nodarbības saturs:

 1. Slīdējums uz priekšu vidējā tempā (2 - 3 apļi);
 2. Slīdējums atpakaļ 1-2 minūtes;
 3. Pietupieni un izklupieni uz priekšu un pietupieni atpakaļ;
 4. Atsevišķu atspērienu izpilde atpakaļ ar labo kāju, veicot mazu apli pa pulksteņa rādītāja virzienu;
 5. Atsevišķu atspērienu izpilde atpakaļ ar kreiso kāju, veicot mazu apli pret pulksteņa rādītāja virzienu;
 6. Elementu „čūska „un „virāža” virknējums uz priekšu dažādos slīdējuma ātrumos;
 7. „Stārķītis” un loku slīdējums pa labi un pa kreisi pa apli;
 8. Slīdējums uz vienas kājas pa mazu astotnieku uz priekšu;
 9. Rotaļa ar uzdevumu – „Dari tā”.

 

7. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt slīdējumu ar vienas kājas pārlikšanu pāri otrai kājai uz priekšu – „krustsoli”;
 2. Atkārtot atspērienus slīdējumā atpakaļ pa loku;
 3. Pilnveidot loku slīdējumu uz vienas kājas uz priekšu;
 4. Pilnveidot slīdējumu atpakaļ pa taisni.

Nodarbības saturs:

 1. Lēns slīdējums uz priekšu ar spēcīgiem atspērieniem no labās un kreisās kājas (2 - 3 apļi);
 2. Slīdējums atpakaļ 1-2 minūtes;
 3. „Stārķītis” un loku slīdējumi uz vienas kājas pa labi, pa kreisi un zīmējumā pa astotnieku;
 4. Soļošana kājas pārliekot vienu pāri otrai uz vietas – „krustsoļa” imitācija;
 5. Labās un kreisās kājas pārmaiņus pārlikšana pāri otrai kājai slīdējumā uz priekšu – „krustsolis”;
 6. Atsevišķu atspērienu izpilde atpakaļ ar labo kāju, veicot mazu apli pa pulksteņa rādītāja virzienu;
 7. Atsevišķu atspērienu izpilde atpakaļ ar kreiso kāju, veicot mazu apli pret pulksteņa rādītāja virzienu;
 8. Pāros – sadodoties rokās, pārmaiņus atspērieni atpakaļ ar labo un kreiso kāju, velkot partneri;
 9. Pāros – sadodoties rokās, partnera vešana slīdējumā uz vienas kājas uz priekšu un atpakaļ.

 

8. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt slīdējumu uz priekšu pa apli ar vienas kājas pārlikšanu pāri otrai – pārskrējiena soli;
 2. Atkārtot „krustsoli”;
 3. Pilnveidot atspērienus slīdējumā atpakaļ pa loku;
 4. Attīstīt līdzsvara izjūtu.

Nodarbības saturs:

 1. Lēns slīdējums uz priekšu un atpakaļ (2 - 3 apļi);
 2. Slīdējums uz priekšu ar pietupieniem un izklupieniem;
 3. Elements - „krustsolis” slīdējumā uz priekšu, veicot īsus un garus slīdējumus starp atspērieniem;
 4. Pārskrējiena soļu imitācija uz vietas – solis sānis ar labo kāju, tad kreiso pārlikt pāri, to krustojot priekšā; tas pats uz pretējo pusi;
 5. Pārskrējiena soļi slīdējumā pa apli pulksteņa rādītāju virzienā;
 6. Pārskrējiena soļi pa apli pretējā virzienā;
 7. Slīdējums atpakaļ ar pietupieniem un „stārķīti”;
 8. 2-3 pārmaiņus atspērieni atpakaļ ar labo un kreiso kāju dažādā tempā;
 9. Rotaļa „Kurš tālāk?” ar slīdējumu uz vienas kājas, izpildot „stārķīti” un „čūsku” no ieskrējiena uz priekšu (vēlams vismaz 5 - 10 metrus garš attālums).

 

9. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pārmaiņus lokveida slīdējumu atpakaļ uz vienas kājas - „čūska”;
 2. Turpināt mācīt pārskrējiena soli uz priekšu pa apli;
 3. Pilnveidot „krustsoli”;
 4. Attīstīt kustību ātrumu.

Nodarbības saturs:

 1. Mainīga ātruma slīdējums uz priekšu un atpakaļ (2 - 3 apļi);
 2. Slīdējums uz priekšu ar pietupieniem un slīdējuma virziena maiņu;
 3. Elements - „krustsolis”, uz priekšu un atpakaļ, apbraucot izvietotos šķēršļus;
 4. Pēc ieskrējiena atpakaļ, garš slīdējums uz vienas kājas pa taisni;
 5. „čūska” uz abām kājām slīdējumā uz priekšu un atpakaļ;
 6. Slīdējuma atpakaļ uz vienas kājas ar ieliekšanos ceļos, lokveida kustības pa labi un pa kreisi - „čūska”;
 7. Pārskrējiens uz priekšu pa apli pa labi un pa kreisi, mainot apļu lielumus;
 8. Stafete ar diferencētu attāluma skrējienu uz priekšu maksimālā tempā.

 

10. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pietupienu uz vienas kājas uz priekšu;
 2. Turpināt mācīt pārmaiņus lokveida slīdējumu atpakaļ uz vienas kājas - „čūska”;
 3. Atkārtot pārskrējiena soli uz priekšu pa apli;
 4. Attīstīt kustību veiklību.

Nodarbības saturs:

 1. Pārmaiņus slīdējums uz priekšu un atpakaļ (4 - 5 apļi);
 2. „Stārķītis” un „čūska” slīdējumā uz priekšu un atpakaļ;
 3. Pietupieni uz priekšu un atpakaļ uz abām kājām;
 4. Pietupiens uz priekšu slīdējumā sasveroties uz labo un kreiso kāju, rokas priekšā;
 5. Pietupiens uz priekšu, pārmaiņus labā un kreisā kāja priekšā;
 6. Pārskrējiena slidojums pa apli, veicot soļus norādītajā tempā;
 7. Pārskrējiena slidojums pa apli maksimāli lielākā slīdējuma ātrumā;
 8. Rotaļa pāros – „Atdarini mani”.

 

11. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt izklupienu un „krustsoli” – gaitā atpakaļ.
 2. Atkārtot pietupienu uz vienas kājas uz priekšu;
 3. Pilnveidot pārskrējiena soli uz priekšu pa apli;
 4. Attīstīt kāju spēku.

Nodarbības saturs:

 1. Pārmaiņus slīdējums uz priekšu un atpakaļ pa labi un pa kreisi (3 - 4 apļi);
 2. Pietupieni uz priekšu un atpakaļ uz abām kājām;
 3. Pietupiens uz priekšu, pārmaiņus labā un kreisā kāja priekšā;
 4. Elementu virknējums - „čūska”, „lukturītis” un „stārķītis” slīdējumā uz priekšu;
 5. Elementu virknējums - „čūska”, „lukturītis” un „stārķītis” slīdējumā atpakaļ;
 6. Slīdējums platā solī uz abām kājām atpakaļ, izklupieni uz sāniem bez slidu atraušanas no ledus;
 7. Slidojums atpakaļ ar kāju krustošanu vienu pār otru priekšā – „krustsolis”;
 8. Stafete ar pārskrējiena soli pa apli un braucienu pietupienā uz abām kājām pa taisni.

 

12. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pārskrējiena soli slīdējumā atpakaļ;
 2. Atkārtot izklupienu un „krustsoli” – gaitā atpakaļ;
 3. Pilnveidot pietupienus uz vienas kājas;
 4. Attīstīt veiklību.

Nodarbības saturs:

 1. Pārmaiņus slīdējums uz priekšu un atpakaļ pa labi un pa kreisi (4 – 5 apļi);
 2. Pietupieni uz priekšu uz abām un uz vienas kājas, un atpakaļ uz abām kājām;
 3. Slīdējums platā solī uz abām kājām atpakaļ, izklupieni uz sāniem bez slidu atraušanas no ledus;
 4. Slidojums atpakaļ ar kāju krustošanu vienu pār otru priekšā – „krustsolis”;
 5. Pārskrējiena slidojums uz priekšu pa apli;
 6. Pārskrējiena slidojums atpakaļ pa apli ar kājas pārcelšanu;
 7. Pietupieni uz vienas kājas uz priekšu, pabraucot zem 70 cm augstas latiņas;
 8. Slidojums pāros uz priekšu un atpakaļ ar norādīto elementu izpildi (pietupiens, „čūska”, „lukturītis”, „stārķītis”).

 

13. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pagriezienu (pa 180º) no slīdējuma uz priekšu uz abām kājām;
 2. Turpināt mācīt pārskrējiena soli slīdējumā atpakaļ;
 3. Pilnveidot izklupienu un „krustsoli” – gaitā atpakaļ;
 4. Attīstīt kustību ātrumu.

Nodarbības saturs:

 1. Pārmaiņus slīdējums uz priekšu un atpakaļ pa labi un pa kreisi ar kāju pārcelšanu (3 – 4 apļi);
 2. Pārskrējiena solis uz priekšu un atpakaļ ar izpildi lēnā un vidējā tempā;
 3. Pietupieni uz priekšu uz abām un uz vienas kājas, un atpakaļ uz abām kājām;
 4. Pagrieziens uz abām kājām uz vietas pēc plecu sagriešanas vēlamā pagrieziena virzienā (pa labi un pa kreisi);
 5. Pagrieziens uz abām kājām uz vietas ar ritmisku ieliekšanos ceļos;
 6. Pagrieziens uz abām kājām lēnā slīdējumā uz priekšu;
 7. Izklupiens un „krustsolis” uz priekšu un atpakaļ ātrā tempā;
 8. Pārskrējiens uz priekšu pa apli ar pārmaiņus pietupieniem ātrā tempā;
 9. Rotaļa –„Tupsunītis”.

 

14. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pagriezienu (pa 180º) no slīdējuma atpakaļ uz abām kājām;
 2. Atkārtot pārskrējiena soli slīdējumā atpakaļ;
 3. Pilnveidot izklupienus un „krustsoli”;
 4. Attīstīt kāju spēku.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu pa serpentīnu (3 – 4 apļi);
 2. Pārskrējiens atpakaļ pa apli lēnā un vidējā tempā;
 3. Elementi – izklupiens, pietupiens, „krustsolis” un „lukturītis” uz priekšu un atpakaļ;
 4. Pagrieziens uz abām kājām uz vietas ar ritmisku ieliekšanos ceļos;
 5. Pagrieziens uz abām kājām slīdējumā uz priekšu;
 6. Pagrieziens uz abām kājām lēnā slīdējumā atpakaļ;
 7. Pārmaiņus pagriezieni pa labi un pa kreisi;
 8. Rotaļa pāros – „Velc mani” ( pāros viens partneris, spēcīgi atsperoties, velk partneri atpakaļ, bet otrs viegli piebremzē).

 

15. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt slīdējumu pa spirāli uz priekšu;
 2. Atkārtot pagriezienus slīdējumā uz priekšu un atpakaļ (pa 180º);
 3. Pilnveidot pārskrējiena soli;
 4. Attīstīt līdzsvara izjūtu slīdējumā atpakaļ.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu pa serpentīnu (5 – 6 apļi);
 2. Pārskrējiens uz priekšu pa apli ar ilgu slīdējumu uz vienas kājas;
 3. Pārskrējiens atpakaļ pa apli lēnā un vidējā tempā;
 4. Pārskrējiens atpakaļ pa apli ar ilgu slīdējumu uz vienas kājas;
 5. Izklupieni uz priekšu un atpakaļ;
 6. Slīdējums izklupienā uz priekšu pa spirāli (pa labi un pa kreisi) līdz ātruma zudumam ar sekojošu apgriešanos uz vietas pa 360º;
 7. Pagriezieni slīdējumā uz priekšu un atpakaļ (pa 180º) ar un bez atbalsta ar rokām pret laukuma apmali;
 8. Rotaļa pāros – „Partnera vešana uz vienas kājas” (sadodoties rokās, viens slidotājs vada partneri, bet otrs stāv uz vienas slidas gaitā atpakaļ; tā jāaizved partneris līdz norādītajai vietai).

 

16. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pagriezienu no slīdējuma uz priekšu ar pārkāpšanu no vienas kājas uz otru;
 2. Atkārtot slīdējumu pa spirāli uz priekšu;
 3. Pilnveidot pagriezienus slīdējumā uz priekšu un atpakaļ (pa 180º);
 4. Attīstīt kāju spēku.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu un atpakaļ (6 – 7 apļi);
 2. Pārskrējiens uz priekšu pa apli ar ilgu slīdējumu uz vienas kājas;
 3. Pārskrējiens atpakaļ pa apli ar ilgu slīdējumu uz vienas kājas;
 4. Slīdējums izklupienā uz priekšu pa spirāli (pa labi un pa kreisi) līdz ātruma zudumam ar sekojošu apgriešanos uz vietas pa 360º;
 5. Pārkāpšana no labās kājas slīdējuma imitācijā uz priekšu uz kreiso kāju slīdējumā atpakaļ (uz vietas ar atbalstu pret laukuma apmali);
 6. Pārkāpšana no labās kājas slīdējumā uz priekšu uz kreiso kāju slīdējumā atpakaļ pa mazu aplīti;
 7. Pārmaiņus slidojums pa apli uz priekšu un atpakaļ ar pagriezieniem uz priekšu un atpakaļ (pa 180º);
 8. Rotaļa pāros – „Velc mani, stum mani” (pāros viens partneris, spēcīgi atsperoties, velk partneri atpakaļ, bet otrs viegli piebremzē; pēc tam slidojumā uz priekšu otrs partneris tiek stumts atpakaļ).

 

17. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pagriezienu no pārskrējiena pa apli;
 2. Turpināt mācīt pagriezienu ar pārkāpšanu no vienas kājas uz otru;
 3. Pilnveidot slīdējumu pa spirāli uz priekšu;
 4. Attīstīt veiklību.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu un atpakaļ serpentīnā (4 – 5 apļi);
 2. Pārskrējiens uz priekšu pa apli ar ilgu slīdējumu uz vienas kājas;
 3. Pārskrējiens atpakaļ pa apli ar ilgu slīdējumu uz vienas kājas;
 4. Pārkāpšana no labās kājas slīdējumā uz priekšu uz kreiso kāju slīdējumā atpakaļ pa mazu aplīti (tas pats uz otru pusi);
 5. Pārskrējiens uz priekšu pa mazu aplīti lēnā tempā ar pagriezienu, pārkāpjot no vienas kājas slīdējumā uz priekšu uz otru kāju slīdējumā atpakaļ;
 6. Slīdējums izklupienā uz priekšu pa spirāli (pa labi un pa kreisi) ar tam sekojošiem apgriezieniem uz vietas;
 7. Slīdējums spirālē līdz norādītajai vietai ar apgriezienu pa 720º;
 8. Stafete ar šķēršļu pārvarēšanu.

18. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt palēcienu gaitā uz priekšu;
 2. Turpināt mācīt pagriezienu no pārskrējiena pa apli;
 3. Atkārtot pagriezienu ar pārkāpšanu no vienas kājas uz otru;
 4. Attīstīt kustību ātrumu.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu un atpakaļ serpentīnā (5 – 6 apļi);
 2. Pārskrējiens uz priekšu un atpakaļ pa apli ar ilgu slīdējumu uz vienas kājas;
 3. Pagriezieni slidojumā pa apli lēnā un vidējā ātrumā;
 4. Pārkāpšana no labās kājas slīdējumā uz priekšu uz kreiso kāju slīdējumā atpakaļ pa mazu aplīti (tas pats uz otru pusi);
 5. Šķēršļa apbraukšana „kuģītī” – viena slida slīd uz priekšu, bet otra atpakaļ (var ar roku atbalstu uz šķēršļa);
 6. Palēcieni uz vietas uz abām kājām;
 7. Palēcieni slīdējumā uz priekšu uz abām kājām;
 8. Palēcieni no vietas ar vēzienu uz priekšu lēnā slīdējumā;
 9. Rotaļa pāros – „Noķer mani”.

 

19. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pārlēcienus atpakaļ no vienas kājas uz otru;
 2. Atkārtot palēcienus gaitā uz priekšu;
 3. Atkārtot pagriezienu no pārskrējiena pa apli;
 4. Pilnveidot pagriezienu ar pārkāpšanu no vienas kājas uz otru.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu un atpakaļ serpentīnā (5 – 6 apļi);
 2. Izklupiena soļi un pietupieni uz priekšu un atpakaļ;
 3. Pārskrējiens uz priekšu pa astotnieku ar diviem pagriezieniem katra apļa noslēgumā;
 4. Pārskrējiens atpakaļ pa astotnieku lēnā tempā, sekojot kustības virziena maiņai;
 5. Pārmaiņus slīdējums uz vienas un otras kājas pa taisni atpakaļ;
 6. Lēns slīdējums atpakaļ, pārlecot no labās kājas uz kreiso un otrādi;
 7. Šķēršļa apbraukšana „kuģītī” – viena slida slīd uz priekšu, bet otra atpakaļ;
 8. Pagriezieni ar pārkāpšanu slidojumā pa apli vidējā un individuāli maksimālā ātrumā;
 9. Palēcieni slīdējumā uz priekšu uz abām kājām un ar vēzienu uz priekšu;
 10. Stafete ar šķēršļu pārvarēšanu pārlecot un apbraucot tos.

 

20. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pārskrējienu uz priekšu pa serpentīnu ar māņkustībām;
 2. Atkārtot palēcienus atpakaļ no vienas kājas uz otru un palēcienus gaitā uz priekšu;
 3. Pilnveidot pagriezienus pa apli;
 4. Attīstīt kāju spēku.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu un atpakaļ serpentīnā (5 – 6 apļi);
 2. Izklupiena soļi un pietupieni uz priekšu un atpakaļ;
 3. Māņkustības ar pleciem izklupiena soļos (uz sāniem) gaitā uz priekšu;
 4. Pārskrējiena soļi uz priekšu pa labi un pa kreisi, pārmaiņus ar māņkustībām ar pleciem;
 5. Slidojums atpakaļ ar pārlēcieniem no labās kājas uz kreiso un otrādi;
 6. Pārskrējiens uz priekšu un atpakaļ ar pagriezieniem uz abām kājām un pārkāpjot no vienas kājas uz otru;
 7. Slidojums pa astotnieka zīmējumu ar uzdevumu – pārvarēt šķērsli ar pārlēcienu un mainīt slidojuma virzienu ar pagriezieniem katra apļa noslēgumā;
 8. Stafete ar pietupieniem un palēcieniem uz priekšu un atpakaļ.

 

21. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt pārskrējienu atpakaļ pa serpentīnu ar māņkustībām;
 2. Atkārtot pārskrējienu uz priekšu pa serpentīnu;
 3. Pilnveidot palēcienus atpakaļ no vienas kājas uz otru un palēcienus gaitā uz priekšu;
 4. Attīstīt veiklību.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu un atpakaļ serpentīnā (5 – 6 apļi);
 2. Izklupiena soļi un pietupieni uz priekšu un atpakaļ;
 3. Elements - „čūskas” uz priekšu un atpakaļ uz vienas kājas;
 4. Pārskrējiena soļi uz priekšu pa labi un pa kreisi, pārmaiņus ar māņkustībām ar pleciem;
 5. Māņkustības ar pleciem izklupiena soļos (uz sāniem) atpakaļ;
 6. Pārskrējiena soļi atpakaļ pa labi un pa kreisi, pārmaiņus ar māņkustībām ar pleciem izklupienā sānis;
 7. Līkloču slidojums uz priekšu ar „virāžām” un māņkustībām ar pleciem;
 8. Slidojums pa taisni atpakaļ ar pārlēcieniem no labās kājas uz kreiso un otrādi;
 9. Rotaļa – „Pārlec pāri līnijai!” ( vidējā vai lielā ātrumā jāpārlec pāri dažāda platuma līnijām).

 

22. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt palēcienu ar pagriezienu pa 180º;
 2. Atkārtot pārskrējienu atpakaļ pa serpentīnu;
 3. Pilnveidot pārskrējienu uz priekšu pa serpentīnu;
 4. Attīstīt kustību ātrumu.

Nodarbības saturs:

 1. Slidojums pa taisni uz priekšu un atpakaļ (2 – 3 apļi);
 2. Pārskrējiena soļi uz priekšu un atpakaļ pa serpentīnu, pārmaiņus ar māņkustībām izklupienā (5 – 6 apļi);
 3. Elementi – „krustsolis” un „čūskas” uz priekšu un atpakaļ uz vienas kājas;
 4. Palēcieni slīdējumā uz priekšu uz abām kājām un ar vēzienu uz priekšu;
 5. Pagriezieni uz abām kājām lēnā un vidējā tempā;
 6. Pagriezieni ar palēcienu pa 180º uz abām kājām lēnā tempā;
 7. Pārskrējiena soļi uz priekšu pa serpentīnu ar pārlēcienu pāri šķēršļiem;
 8. Rotaļa – „Ātrais aplis” - pārskrējiens pa apli uz priekšu ar uzdevumu – noķert partneri (aplī četri dalībnieki).

 

23. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt „māņsoli ar pagriezienu”;
 2. Atkārtot palēcienu ar pagriezienu pa 180º;
 3. Pilnveidot pārskrējienus un šķēršļa pārvarēšanu uz priekšu ar vēziena palēcienu;
 4. Attīstīt veiklību.

Nodarbības saturs:

 1. Slidojums pa taisni uz priekšu un atpakaļ (2 – 3 apļi);
 2. Pārskrējiena soļi uz priekšu un atpakaļ pa serpentīnu (5 – 6 apļi);
 3. Elements - „čūskas” uz priekšu un atpakaļ uz vienas kājas;
 4. Pagriezieni ar palēcienu pa 180º uz abām kājām lēnā un vidējā tempā;
 5. Pagriezieni ar pārkāpšanu un māņkustības ar pleciem slīdējumā atpakaļ;
 6. „Māņsolis ar pagriezienu” - pārskrējienā uz priekšu pagrieziens ar pārkāpšanu, māņkustība izklupienā ar pleciem, pārskrējiens atpakaļ un pagrieziens uz priekšu;
 7. Pārskrējiena soļi uz priekšu pa serpentīnu ar vēziena pārlēcienu pāri laukuma līnijām ātrā tempā;
 8. Rotaļa grupās pa 5-6 – „Pārlec, apbrauc!” (ierobežotā laukumā izvietoti divu veidu šķēršļi, vieniem jāpārlec pāri, bet otri jāapbrauc, nesaduroties ar citiem dalībniekiem).

 

24. Nodarbība.
Uzdevumi:

 1. Mācīt strauju virziena maiņu ar sabremzēšanos;
 2. Atkārtot „māņsoli ar pagriezienu”;
 3. Pilnveidot šķēršļa pārvarēšanu uz priekšu;
 4. Attīstīt kāju spēku.

Nodarbības saturs:

 1. Pārskrējiena solis uz priekšu un atpakaļ serpentīnā (5 – 6 apļi);
 2. Elements - „čūskas” uz priekšu un atpakaļ uz vienas kājas;
 3. Izklupiena soļi un pietupieni uz priekšu un atpakaļ;
 4. Strauja bremzēšana uz norādīto vietu pēc ieskrējiena uz priekšu pa apli un pa taisni;
 5. Ieskrējiens, strauja sabremzēšanās un ātrs pārskrējiens ar slidojuma virziena maiņu pa labi vai pa kreisi;
 6. „Māņsolis ar pagriezienu” uz labo un kreiso pusi;
 7. Rotaļa – „Pārlec, apbrauc!”
 8. Rotaļa pāros – „Velc mani, stum mani!”.
Atpakaļ
Copyright 2010